دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10
 • RA 35|B 10 - دستگاه اسکرابر دستی - RA35B10

دستگاه اسکرابر دستی RA 35|B 10

برند : Columbus گروه : اسکرابر کد : RA35B10

دستگاه اسکرابر صنعتی RA 35|B 10 یک کف شوی صنعتی باتری دار محصول کمپانی Columbus آلمان است که بعلت دارا بودن طراحی فشرده و ابعاد ایده آل، گزینه ای مناسب برای انجام عملیات شستشو در فضاهای کوچک، راهرو ها و محیط های دارای انباشتگی بالا می‌باشد. این زمین شوی صنعتی دستی و باتری دار دارای پهنای شستشوی 350 میلیمتری بوده و از دو مخزن مجزا برای آب تمیز و آب آلوده برخوردار است که ظرفیت آن ها به ترتیب 10 و 11/5 لیتری می‌باشد. در طراحی کفشور دستی RA 35|B 10 تلاش شده است که از حداقل سیستم های الکترونیکی استفاده گردد در نتیجه هزینه تعمیر و نگهداری این دستگاه حداقل خواهد بود. ضریب صنعتی بودن این اسکرابر باتری دار، با جایگزین ساختن سیستم های مکانیکی به جای الکترونیکی افزایش یافته است. کیفیت بالای تولید این اسکرابر سبب شده است که دستگاه موفق به کسب استاندارد CE اروپا و گواهی بهداشتی HACCP گردد.


ویژگی های دستگاه اسکرابر دستی RA 35|B 10

مهم ترین ویژگی‌های کف شوی صنعتی RA 35|B 10 عبارتند از :

کیفیت شستشوی بالا

کیفیت بالای شستشو
زمین شوی باتری دار صنعتی RA 35|B 10 دارای فشار برس بالا می باشد در نتیجه عملیات برس زنی سطح با بالاترین کیفیت صورت می گیرد. این دستگاه کف شوی صنعتی دارای یک تی مکنده کارآمد با انحنای مناسب می باشد که دقیقا در پشت برس قرار گرفته است، سبب مکش آب و مواد شوینده و آلودگی بطور کامل توسط تی صورت می گیرد و سرعت خشک شدن کف افزایش می یابد. ویژگی های یاد شده سبب می شود که کیفیت شستشوی سطح با استفاده از این دستگاه کف شوی شارژی به نحو قابل توجه افزایش یابد.

قدرت مکش مناسب

قدرت مکش بالای دستگاه کف شوی صنعتی RA 35|B 10 جمع آوری کامل آلودگی، آب و مواد شوینده باقی مانده را تضمین می نماید و سرعت خشک شدن سطح را به نحو قابل توجه افزایش می دهد. سیستم مکش از موتور مکنده قوی، تی لاستیکی و شیلنگ مکش تشکیل می شود.

مخازن مجزا برای آب تمیز و آب آلوده

اسکرابر باتری دار
وجود مخازن مجزا برای آب تمیز و آب کثیف در دستگاه اسکرابر باتری دار صنعتی RA 35|B 10 باعث افزایش کیفیت شستشو و سطح بهداشت محیط می گردد. مخزن آب کثیف این دستگاه کف شوی دستی قابل جدا شدن بوده که امکان نظافت و ضدعفونی کردن سریع و راحت مخزن را فراهم می نماید.  همچنین امکان تخلیه هر دو مخزن از طریق یک شیر خروجی وجود دارد.دسته ارگونومیک و قابل تا شدن با قابلیت تنظیم ارتفاع

کفشوی باتری دار
دستگاه زمین شوی صنعتی RA 35|B 10 دارای دسته قابل تنظیم، ارگونومیک و قابل تا شدن می باشد. ارتفاع دسته را می توان  در 4 اندازه  متفاوت، متناسب با ویژگی های فیزیکی کاربر تنظیم نمود. تا شدن دسته اسکرابر صنعتی موجب سهولت  حمل و نقل دستگاه و اشغال فضای محدود توسط آن هنگام عدم کاربرد، می شود.

ابعاد ایده آل و طراحی فشرده

زمین شوی صنعتی
دستگاه اسکرابر باتری دار RA 35|B 10 بعلت داشتن طراحی کاملا فشرده و ابعاد ایده آل ،گزینه‌ای مناسب برای کاربرد در فضاهای کوچک و دارای تعدد موانع محیطی می باشد. کوچکی ابعاد این اسکرابر صنعتی به کاربر امکان می دهد که از آن برای  شستشوی فضاهای زیر مبلمان و اطراف موانع به راحتی استفاده نماید.

قابلیت مانور بالا

زمین شوی باتری دار
دستگاه کفشوی صنعتی دستی RA 35|B 10 به علت داشتن ابعاد مناسب و چرخ های بزرگ، دارای قابلیت مانور بالا می باشد. هدایت آن بر روس سطوح مختلف به آسانی و با صرف کمترین میزان انرژی امکان پذیر می باشد.

مقرون به صرفه از لحاظ اقتصادی

جایگزین شدن سیستم های مکانیکی به جای الکترونیکی در تولید این اسکرابر صنعتی باتری دار، سبب شده است که این اسکرابر با قیمت بسیار مناسب عرضه گردد. استفاده از این ماشین کفشور صنعتی سبب افزایش سرعت عملیات شستشو و متعاقبا کاهش هزینه های مرتبط با نیروی کار و همچنین کاهش میزان مصرف آب و مواد شوینده می شود. در نتیجه خرید این اسکرابر باتری دار صنعتی کارآمد، کاملا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه می‌باشد.

باتری صنعتی

زمین شوی صنعتی برقی RA 35|B 10 نیروی محرکه خود را از باتری قدرتمندی دریافت می کند که ساختار صنعتی دارد. باتری دستگاه کف شوی شارژی به عنوان یک باتری صنعتی بهینه ، هزینه های پایین تعمیر و  نگه داری، طول عمر و توانایی شارژدهی بالایی دارد. 

شارژر یکپارچه با  اسکرابر

کف شوی شارژی
شارژر باکیفیت و یکپارچه با دستگاه این اسکرابر صنعتی امکان شارژ باتری را در هر مکان که نیاز است فراهم می‌نماید.

مزایای اسکرابر صنعتی RA 35|B 10

طراحی منسجم و ابعاد ایده آل
مخزن آب کثیف قابل جدا شدن و قابل قرار دادن در اتوکلاو
شارژر یکپارچه با دستگاه
قابلیت شستشوی موثر کناره‌ها
چرخ‌های بزرگ
دریچه تخلیه مخزن آب کثیف بدون نیاز به شیلنگ تخلیه
دسته ارگونومیک و قابل تنظیم
سهولت سرویس و نگهداری به دلیل اجزاء در دسترس
طراحی صنعتی و مکانیکی
قدرت مکش بالا
سهولت نظافت بخش‌های حیاتی
دارای گواهینامه HACCP و انجمن نظافت EUnited


کاربردهای اسکرابر دستی RA 35|B 10

فروشگاه های با وسعت پایین
آزمایشگاه ها، درمانگاه ها، مطب ها، صنایع داروسازی
اداره ها، سازمان ها و شرکت ها
مجتمع های تجاری
تالار، رستوران و کافی شاپ
مراکز تفریحی و ورزشی
هتل ها
مدارس و دانشگاه ها

مشخصات فنی

مشخصات کلی

کارایی تئوری (متر مربع بر ساعت) 1400
کارایی عملی (متر مربع بر ساعت) 700
حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) 4
سطح صدا (دسی بل) 66

مشخصات سامانه شست و شوی

پهنای شستشو (میلیمتر) 350
پهنای تی (میلیمتر) 420
مخزن آب تمیز (لیتر) 10
مخزن آب کثیف (لیتر) 11.5

مشخصات سامانه الکتریکی

توان (وات) 440
منبع تغذیه 12 ولت DC
تعداد باطری 1
ظرفیت هر باطری(آمپر ساعت) 63

مشخصات برس

تعداد برس 1
سرعت هر برس (دور در دقیقه) 190
فشار برس (کیلوگرم) 28

مشخصات سامانه مکش

توان مکش (میلی بار - میلیمتر آب) 520-52
سرعت مکش (لیتر برثانیه - متر مکعب بر ساعت) 52-14.5

مشخصات ظاهری

وزن دستگاه خالی(کیلوگرم) 44
وزن دستگاه پر(کیلوگرم) 74
نوع هدایت دستی
درخواست اطلاعات بیشتر
موارد مناسب استفاده

اسکرابر دستی

اسکرابر باتری دار

کالاهای مشابه
دیدگاه ها