غبارگیر صنعتی

غبارگیر صنعتی به منظور جمع آوری غبارهای حاصل از فرآیندهای تولیدی و صنعتی در محیط های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی از محیط های صنعتی غبارات بسیار ریزی تولید شده و در هوا پراکنده می گردد و وجود این غبارها موجب ایجاد اختلال در ادامه فرآیند تولید خواهد شد.

غبارگیر صنعتی در چه موقعیت هایی مورد استفاده قرار می گیرد؟

غبارگیر صنعتی می تواند به محفظه بسته یک دستگاه متصل شود و تمامی غبارهای تولید شده درون محفظه را مکش کند. علاوه بر این مکنده صنعتی غبارگیر می تواند در لحظه ای که غبارها تولید می شوند، در همان نقطه آن ها را جمع آوری نماید. باید توجه داشت که تنها، غبارهای موجود در هوا توسط این نوع از مکنده ها قابل جمع آوری می باشد. مکنده های صنعتی غبارگیر دارای قدرت مکش کم و سرعت مکش بسیار بالایی هستند؛ این سرعت مکش بالا سبب می گردد تا حجم هوای بسیار زیاد و در نتیجه آن مقدار زیادی غبار مکش شده و از محیط حذف گردد.

کاربرد غبارگیر صنعتی در صنایع مختلف

مکنده های صنعتی غبارگیر جهت جمع آوری غبارهای به وجود آمده در مراکز صنعتی که ناشی از تراشکاری فلزات، صاف کاری فلزات، برش چوب، برش پلاستیک، جوشکاری و … هستند، به کار برده می شوند. در دستگاه های غبارگیر صنعتی به علت سرعت مکش بالا امکان نصب یک انشعاب در دهانه جاروبرقی وجود دارد تا به طور هم زمان غبارهای دو نقطه مکش شود.