پولیشر

دستگاه پولیشر یک دستگاه نظافت صنعتی است که با چرخش تک برس خود توانایی پولیش و واکس زدن سطوح هموارد را دارای می باشد.