Kranzle

کارخانه کرنزله در سال 1974 تاسیس گردید. در بدو شروع به کار این کارخانه بالاترین اولویت به کیفیت داده شد و همین امر منجر به رشد روز افزون آن گردید. گواهی بین المللی متعددی که تا کنون این کارخانه برای ثبت اختراعات خود و همچنین طراحی دستگاه های صنعتی دریافت نموده است از یک طرف و از طرف دیگر فروش بالای محصولات این کارخانه به سراسر دنیا با ارزشی بالغ بر 40 میلیون یورو تنها در سال 2007 شاهدی است بر کیفیت و خدمات پس از فروش این کارخانه است.

محصولات شرکت Kranzle در ایران

1 2 3