delfin

کمپانی دلفین در سال 1982 در ایتالیا متولد شد.ابتدا به عنوان فروشنده دستگاه های نظافت صنعتی فعالیت خود را آغاز نمود تا در سال 1991 در تولید طیف کاملی از جاروهای صنعتی تخصص یافت. این تولید کننده هدف خود را بر روی نیاز های خاص صنایع قرار داده و بعد از موفقیت در بازارهای ایتالیا به مرور به تولید کننده ای که جهت گیری اصلی آن صادرات بوده تبدیل شد. امروز شاهد هستیم بیش از 60 درصد از محصولات این تولید کننده به کشور های صنعتی و دیگر کشور ها صادر می گردد.

محصولات شرکت delfin در ایران

1 2 3