۰۲۱-۸۸۹۲۱۰۲۰ ۰۲۱-۸۷۱۸۵۰۰۰ ۰۲۱-۸۷۱۸۴

راهنمای عیب یابی دستگاه های نظافتی اسکرابر و سوییپر

نگهداری پیشگیرانه از طریق سرویس کردن مرتب دستگاه با افزایش عمر مفید دستگاه به کاهش هزینه ها کمک می کند و به علاوه مدت زمان خرابی دستگاه و قطعات مصرفی آن نیز کاهش پیدا خواهد کرد. گاهی با یک نگاه سطحی ممکن است بدون حضور تعمیر کار راه حلی برای مشکل دستگاه یافت شود و گاهی برای عیب یابی زمین شوی صنعتی کارشناسان فنی باید به بررسی وضعیت کف شوی صنعتی بپردازند. در ضمن می توان دفترچه راهنمای دستگاه را به طور کامل مطالعه نمود.

عیب یابی زمین شوی صنعتی

مراحل پیدا کردن مشکلات و خرابی های دستگاه اسکرابر براساس جدول زیر صورت می گیرد:

عیبی یابی زمین شوی صنعتی دلیل راه حل
دستگاه کار نمی کند تخلیه انرژی باطری باطری ها را شارژ کنید
دکمه توقف اضطراری فعال شده دکمه ها را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید
باطری های خراب باطری ها را تعویض کنید

با تولید کننده تماس بگیرید

شل شدن سیم باطری سیم باطری را سفت کنید
سوختن فیوز فیوز را تعویض کنید
کلید خراب است با تولید کننده تماس بگیرید
موتور برس کار نمی کند سر اسکرابر از کف بلند شده سر اسکرابر را پایین بیاورید
نشانگر باطری قفل شده باطری ها را از اول شارژ کنید
قطع کننده مدار موتور براش چرخیده دکمه قطع کننده مدار موتور براش را ریست کنید
سوییچ (بالا/پایین) سر اسکرابر معیوب است با تولید کننده تماس بگیرید
خراب بودن کلید دستگیره کنترل با تولید کننده تماس بگیرید
خراب بودن موتور براش زنی یا سیم­کشی با تولید کننده تماس بگیرید
ازبین رفتن برس های کربنی با تولید کننده تماس بگیرید
شل بودن یا خرابی تسمه تسمه را محکم کنید و یا کلا تعویض کنید

در صورت نیاز به تعویض با تولید کننده تماس بگیرید

دستگاه رو به جلو نمی رود ترمز پارک کردن دستگاه فعال است اهرم ترمز پارک را بکشید
فیوز اصلی خراب شده فیوز ۳۰ آمپری را تعویض کنید
سوییچ رله خراب است با تولید کننده تماس بگیرید
سیم کشی یا موتور گیربکس خراب است با تولید کننده تماس بگیرید
براش های کربنی از بین رفته­اند با تولید کننده تماس بگیرید
موتور مکنده کار نمی کند تی مکش از زمین فاصله گرفته تی مکش را پایین بیاورید
فیوز موتور مکنده پریده یک فیوز ۲۵ آمپر جایگزین کنید
سیم کشی یا موتور مکنده خراب است با تولید کننده تماس بگیرید
برس های کربنی از بین رفته­ اند با تولید کننده تماس بگیرید
مدل FaST : سیستم FaSTکار نمی کند کلید سیستم FaST روشن نشده

کلید سیستم FaST را روشن کنید

کلید سیستم FaST را روشن کنید
شلنگ آبریز FaST-PAK متصل نیست شلنگ را متصل کنید
فیوز پمپ FaST خراب شده یک فیوز ۷.۵ آمپر جایگزین کنید
شلنگ آبریز یا اتصالات FaST-PAK مسدود شده ­اند آن ها را در آب گرم بگذارید تا مسدودی رفع شود
کارتن FaST-PAK خالی است کارتن را تعویض کنید و با تولید کننده تماس بگیرید
شلنگ آبریز FaST-PAK پیچ خورده پیچ خوردگی را باز کنید
سیستم ماده شوینده FaST مسدود شده با تولید کننده تماس بگیرید
کلید روشن و خاموش سیستم FaST خراب است با تولید کننده تماس بگیرید
پمپ خراب است با تولید کننده تماس بگیرید
فیلتر مخزن ماده شوینده مسدود است مخزن ماده شوینده را تخلیه کنید،فیلتر ماده شوینده را خارج کنید، تمیز کنید ودوباره نصب کنید
دهانه یا صفحه فیلتر مسدود شده در آب گرم خیس کنید تا مسدودی رفع شود
محلول شوینده کمی جریان دارد یا اصلا جریان ندارد ( اسکراب زنی عادی) مسدودی مخزن محلول شوینده یا شلنگ آن فیلتر مخزن محلول شوینده را تمیز کنید و شلنگ محلول شوینده را نیز تخلیه کنید
دریچه محلول شوینده مسدود است دریچه را خارج کرده و نظافت کنید
دستگیره کنترل جریان ماده شوینده بسیار پایین است دستگیره کنترل جریان محلول شوینده را تنظیم کنید
پیچ کنترل موجود روی دستگیره شل است دستگیره را از اول چک کنید و پیچ را محکم کنید
جمع کردن ضعیف آب مخزن آب کثیف پر است مخزن آب کثیف را تخلیه کنید
سرپوش شلنگ تخلیه شل است سرپوش را محکم کنید
شناور مربوط به صفحه خاموشی دستگاه که در مخزن آب کثیف قرار دارد مسدود است صفحه را تمیز کنید
مسدودی تی مکش کل تی مکش را تمیز کنید
از بین رفتن تیغه های تی مکش تیغه های تی مکش را بچرخانید یا تعویض کنید

در صورت نیاز به تعویض با فروشنده تماس بگیرید

انحراف نادرست تیغه های تی مکش ارتفاع تیغه های تی مکش را تنظیم کنید
اتصال ضعیف شلنگ مکش اتصالات شلنگ را ایمن کنید
مسدودی شلنگ مکنده آلودگی های عامل مسدودی را خارج کنید
شلنگ مکش آسیب دیده شلنگ مکنده را تعویض کنید
پوشش مخزن آب کثیف سر جای خود نیست پوشش را به درستی سر جایش قرار دهید
قفل مخزن آب کثیف آسیب دیده آن را تعویض کنید
موتور مکنده معیوب است با تولید کننده تماس بگیرید
شارژ باطری کم است باطری ها را مجددا شارژ کنید
فیلتر مسدود است فیلتر را رفع مسدودی کرده و تمیز کنید
عملکرد کوتاه مدت باطری کاملا شارژ نشده باطری ها را کامل شارژ کنید
باطری های معیوب باطری ها را تعویض کنید
سرویس کردن باطری ها با تولید کننده تماس بگیرید
شارژر خراب شارژر را تعمیر یا تعویض کنید

 

عیب یابی سوییپر صنعتی

مراحل عیب یابی دستگاه سوییپر به شرح زیر است:

مشکل دلیل راه حل
خروج دود زیاد فن مکنده را خاموش کنید برس اصلی را فشار دهید، مکنده و لرزاننده فیلتر را در شرایط روشن قرار دهید
اطراف برس ها فرسوده شده­اند و قفل های غبار آسیب دیده­ اند یا از تنظیم خارج شده ­اند اطراف برس ها یا قفل فیلتر غبار را تعویض یا تنظیم کنید
فیلتر غبار ها پر مسدود است فیلتر غبار را تکان دهید، تمیز و یا تعویض کنید
شلنگ مکنده آسیب دیده است شلنگ مکنده را تعویض کنید و با فروشنده تماس بگیرید
خرابی فن مکنده با تولید کننده تماس بگیرید
عملکرد ضعیف در جاروزنی دندانه های برس از بین رفته برس ها را تعویض کنید
برس های اصلی و جانبی به خوبی تنظیم نشده ­اند برس های اصلی و جانبی را تنظیم کنید
در مکانیسم حرکتی برس اصلی آشغال گیر کرده آشغال ها را از مکانیسم حرکتی خارج کنید
برس اصلی کار نمی کند با تولید کننده تماس بگیرید
برس جانبی کار نمی کند با تولید کننده تماس بگیرید
هاپر پر شده هاپر را تخلیه کنید
هاپر از بین رفته یا آسیب دیده هاپر را تعویض کنید
جاروزنی با برس اشتباه با تولید کننده تماس بگیرید
آسیب دیدن فیلتر زباله های بزرگ این فیلتر را تعویض کنید
دستگاه هیچگونه توان و انرژی ندارد توقف اضطراری روشن می شود توقف اضطراری را خاموش کنید، دستگاه را یکبار خاموش و روشن کنید
پایین بودن شارژ باطری باطری ها را چک کرده و شارژ کنید
سبد ها پر فیلتر مسدود است فیلتر گرد و غبار را بتکانید، تمیز کنید و یا تعویض کنید
پایین بودن شارژ دستگاه شارژ کم باطری باطری ها را چک کرده و شارژ کنید
دستگاه به جلو نمی رود کلید توقف اضطراری روشن است توقف اضطراری را قطع کنید. ماشین را خاموش کرده  و دوباره روشن کنید
باطری کم شارژ یا خالی از شارژ باطری ها را چک کرده و شارژ کنید
اپراتور سر جایش ننشسته سر جای خود بنشینید
عصایی مکنده روشن نمی شود کلید اتوماتیک تنظیم نیست کلید را تنظیم کنید
میزان شارژ باطری پایین است باطری ها را چک کرده و شارژ کنید
قلاب نگدارنده عصایی خم شده قلاب را صاف کنید

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای شرکت در خبرنامه ما عضو شوید