اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10
 • RA 35|B 10 - اسکرابر دستی باتری دار - RA35B10

اسکرابر دستی باتری دار | RA 35|B 10

برند : Columbus گروه : اسکرابر کد : RA35B10

اسکرابر دستی RA 35 B10 یک کف صنعتی محصول کمپانی Columbus آلمان است که بعلت دارا بودن طراحی فشرده و ابعاد ایده آل، گزینه ای مناسب برای انجام عملیات شستشو در فضاهای کوچک، راهرو ها و محیط های دارای انباشتگی بالا می‌باشد. این زمین صنعتی دستی و باتری دار دارای پهنای شستشوی 350 میلیمتری بوده و از دو مخزن مجزا برای آب تمیز و آب آلوده برخودار است که ظرفیت آنها به ترتیب 10 و 11/5 لیتری می‌باشد. در طراحی اسکرابر دستی RA 35 B10 تلاش شده است که از حداقل سیستم های الکترونیکی استفاده گردد در نتیجه هزینه تعمیر و نگهداری این دستگاه حداقل خواهد بود. ضریب صنعتی بودن این اسکرابر، با جایگزین ساختن سیستم های مکانیکی به جای الکترونیکی افزایش یافته است. کیفیت بالای تولید این اسکرابر  سبب شده است که دستگاه موفق به کسب استاندارد   CE   اروپا و گواهی بهداشتی HACCP  گردد.


ویژگی های اسکرابر RA 35 B10


مهم ترین ویژگی‌های اسکرابر RA 35 B10 عبارتند از :

کیفیت شستشوی بالا


اسکرابر RA 35 B10 دارای فشار برس بالا می باشد در نتیجه عملیات برس زنی سطح با بالاترین کیفیت صورت می گیرد. این دستگاه کف شوی دارای یک تی مکنده کارآمد با انحنای مناسب می باشد که دقیقا در پشت برس قرار گرفته است، سبب مکش آب و مواد شوینده و آلودگی بطور کامل توسط تی صورت می گیرد و سرعت خشک شدن کف افزایش می یابد. ویژگی های یاد شده سبب می شود که کیفیت شستشوی سطح با استفاده از این دستگاه به نحو قابل توجه افزایش یابد.

قدرت مکش مناسب


قدرت مکش بالای دستگاه اسکرابر RA 35 B10 جمع آوری کامل آلودگی، آب و مواد شوینده باقی مانده را تضمین می نماید و سرعت خشک شدن سطح را به نحو قابل توجه افزایش می دهد.

مخازن مجزا برای آب تمیز و آب آلوده


وجود مخازن مجزا برای آب تمیز و آب کثیف در دستگاه اسکرابر RA 35 B10 باعث افزایش کیفیت شستشو و سطح بهداشت محیط می گردد. مخزن آب کثیف این دستگاه کف شوی قابل جدا شدن بوده که امکان نظافت و ضدعفونی کردن سریع و راحت مخزن را فراهم می نماید.  همچنین امکان تخلیه هر دو مخزن از طریق یک شیر خروجی وجود دارد.دسته ارگونومیک و قابل تا شدن با قابلیت تنظیم ارتفاع


دستگاه اسکرابر RA 35 B10 دارای دسته قابل تنظیم، ارگونومیک و قابل تا شدن می باشد. ارتفاع دسته را می توان  در 4 اندازه  متفاوت، متناسب با ویژگی های فیزیکی کاربر تنظیم نمود. تا شدن دسته اسکرابر موجب سهولت  حمل و نقل دستگاه و اشغال فضای محدود توسط آن هنگام عدم کاربرد، می شود.

ابعاد ایده آل و طراحی فشرده


دستگاه زمین شوی صنعتی RA 35 B10 بعلت داشتن طراحی کاملا فشرده و ابعاد ایده آل ،گزینه‌ای مناسب برای کاربرد در فضاهای کوچک و دارای تعدد موانع محیطی می باشد. کوچکی ابعاد این اسکرابر به کاربر امکان می دهد که از آن برای  شستشوی فضاهای زیر مبلمان و اطراف موانع به راحتی استفاده نماید.

قابلیت مانور بالا


دستگاه اسکرابر RA 35 B10 بعلت داشتن ابعاد مناسب و چرخ های بزرگ، دارای قابلیت مانور بالا می باشد. هدایت آن بر روس سطوح مختلف به آسانی و با صرف کمترین میزان انرژی امکان پذیر می باشد.

مقرون به صرفه از لحاظ اقتصادی


جایگزین شدن سیستم های مکانیکی به جای الکترونیکی در تولید این اسکرابر دستی و باتری دار، سبب شده است که این اسکرابر با قیمت بسیار مناسب عرضه گردد. استفاده از این دستگاه کفشور سبب افزایش سرعت عملیات شستشو و متعاقبا کاهش هزینه های مرتبط با نیروی کار و همچنین کاهش میزان مصرف آب و مواد شوینده می شود. در نتیجه خرید این اسکرابر کارآمد، کاملا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه می‌باشد.

مقایسه با محصولات دیگر
مشخصات فنی

مشخصات کلی

کارایی تئوری (متر مربع بر ساعت) 1400
کارایی عملی (متر مربع بر ساعت) 700
حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) 4
سطح صدا (دسی بل) 66

مشخصات سامانه شست و شوی

پهنای شستشو (میلیمتر) 350
پهنای تی (میلیمتر) 420
مخزن آب تمیز (لیتر) 10
مخزن آب کثیف (لیتر) 11.5

مشخصات سامانه الکتریکی

توان (وات) 440
منبع تغذیه 12 ولت DC
تعداد باطری 1
ظرفیت هر باطری(آمپر ساعت) 63

مشخصات برس

تعداد برس 1
سرعت هر برس (دور در دقیقه) 180
فشار برس (کیلوگرم) 28

مشخصات سامانه مکش

توان مکش (میلی بار - میلیمتر آب) 520-52
سرعت مکش (لیتر برثانیه - متر مکعب بر ساعت) 52-14.5

مشخصات ظاهری

وزن دستگاه خالی(کیلوگرم) 44
وزن دستگاه پر(کیلوگرم) 74
نوع هدایت دستی
درخواست اطلاعات بیشتر
موارد مناسب استفاده

اسکرابر دستی

کالاهای مشابه
دیدگاه ها