ارزیابی نیاز های نظافتی مجموعه پیش از بکارگیری نیروی خدماتی

نوشته شده توسط مدیر سایت در ۲۳ مهر ۱۳۹۷

تمیز نگه داشتن سطوح کف بخصوص در تاسیسات وسیع، نیازمند استفاده از ابزار یا دستگاه نظافتی کارآمد و برنامه ریزی دقیق است. هنگامیکه آنالیز نیاز های نظافتی محیط به درستی انجام گیرد، برنامه ریزی و تهیه تجهیزات به خوبی صورت گرفته و بهترین استفاده از نیروی کار می شود. مدیران تاسیسات و بخش های مختلف صنعتی و تجاری، می بایست نیاز های کارمندان خود را در زمینه های مختلف تامین نمایند. این زمینه ها و بحث اهمیت ارزیابی نیاز های نظافت در ادامه بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد.

تامین نیاز های نظافتی

نظافتقبل از آنالیز نیاز های نظافتی، بایستی با پاسخ دادن دقیق به چند سوال، نیاز های کارمندان تامین شود. این سوالات شامل مدت زمان انجام دادن وظایف محول شده، چگونگی اثرگذاری تکرار وظیفه بر هزینه و نتیجه فرآیند، چگونگی اثرگذاری افزایش مساحت بر روی بودجه نظافتی و یافتن بهترین راهکار برای تکمیل فرآیند نظافت با کم ترین هزینه و بیشترین بازده می گردد. با پاسخگویی به این سوالات هم نیاز به ابزار نظافتی به خوبی تامین می شود و هم بیشترین بهره را از نیروی کار می توان برد.

 

 

فرآیند مدیریت آنالیز نیاز های مجموعه

حدس زدن تعداد نیروی کار لازم یا مدت زمان مورد نیاز برای تمیز کردن یک ساختمان یا محیط، چندان ساده نیست. برای دقیق انجام دادن این کار، ۴ گام باید برداشته شود.

 

نظافتگام اول : تهیه لیستی از فضاهای موجود

ابتدا شما بعنوان مدیر مجموعه باید میزان کل فضاهای موجود که قابل نظافت هستند را تعیین کنید. این کار باید با استفاده از نقشه های معماری و یا دستگاه اندازه گیری لیزر انجام گیرد. سپس هر نوع سطح باید با میزان مساحت آن طبقه بندی شود. مثلا ۵۰ هزار متر مربع برای فضای تولید در یک کارخانه. در نهایت در هر بخشی، باید یادداشتی از اجسام قابل تمیز کردن، انبار ها، سطل های زباله و بخش های تولید انجام گیرد.

 

 

گام دوم : تعیین محدوده کاری

در گام دوم فرآیند آنالیز نیاز های نظافتی مجموعه خود، باید تمامی امور نظافتی مورد نیاز در هر بخش را یادداشت کنید. تعیین ظاهر مد نظر، چرخه عمر محصولات تولید، تمیزی و سلامت و ایمنی کارمندان، کارگران و مراجعین اقدام بعدی است. همچنین تعداد دفعاتی که باید هر یک از وظایف انجام شود، می بایست محاسبه شود.

گام سوم : محاسبه ساعت کار نیروی خدماتی

با استفاده از قوانین زمان نظافت کارگران یا به کمک مشاور، ساعت کار نیروی خدماتی در هر بخش را تعیین کنید.

گام چهارم : تعیین هزینه هر نیروی خدماتی

ابتدا باید کل ساعت کاری افراد را در نرخ دستمزد ضرب کنید. درصدی را برای مالیات، مالیات، بیمه و مزایا در نظر بگیرید. از داده های بدست آمده برای بهبود نتیجه و کاهش ساعات کار کارگران استفاده نمایید.

 

نمونه ای از محاسبه زمان کار یک نیروی خدماتی در سال

نظافت با اسکرابرفرض کنید انباری به مساحت ۱۰۰ هزار فوت مربع قرار است نظافت شود. قاعدتا برای نظافت و شستشوی این انبار استفاده از اسکرابر معقول می باشد. اگر فرض کنیم اسکرابر صنعتی سرنشین دار و دارای کارایی عملی ۲۵ هزار فوت مربع بر ساعت باشد، حدود ۴ ساعت طول میکشد تا کل انبار تمیز شود. اگر در طول سال ۲۶۰ بار نیاز به نظافت این انبار باشد. نیروی خدماتی در حدود ۱۰۴۰ ساعت با دستگاه نظافتی اسکرابر کار انجام می دهد. در نتیجه دستمزد سالیانه کارگر بوسیله این عدد قابل محاسبه است. زمان نظافت بقیه بخش ها و امور نظافتی را نیز با طی چنین فرآیندی محاسبه کنید.

نام (الزامی):
ایمیل:
ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
وب سایت:
نظر شما: